W SKŁAD GRUPY FINGROW WCHODZI FUNDUSZ INWESTYCYJNY

biznes inwestycje

FINGROW DEBTS należy do grupy FINGROW CONSULTING GROUP SA

OBSZARY DZIAŁANIA

Fingrow Debts oferuje zakup wierzytelności w procesie restrukturyzacji.

 

Najważniejszym obszarem działania Fingrow Consulting Group są restrukturyzacje będące ratunkiem dla nierentownych oraz zadłużonych przedsiębiorstw. Wiele firm, którym grozi upadłość, tkwi w pętli długów. Eksperci Fingrow Debts zajmują się zakupem wierzytelności (skupem długów) i w ten sposób pomagają odzyskać płynność finansową.

 

Niespłacone wierzytelności generują koszty, pogłębiając istniejący już dołek finansowy firmy. Nasi eksperci dokonają rzetelnej analizy sytuacji finansowej Twojego przedsiębiorstwa i zaproponują rozwiązania, które usprawnią proces zarządzania kapitałem. Wskutek podjętej z nami współpracy wszystkie związane z wierzytelnością prawa i obowiązki przejdą na Fingrow Debts. W imieniu naszych klientów zawieramy ugody z wierzycielami i prowadzimy wykup zobowiązań. Współpraca z nami pomoże uniknąć postępowania sądowego oraz komorniczego, a w ramach procesu restrukturyzacji dokonamy niezbędnych zmian m.in. w zakresie operacyjnym przedsiębiorstwa, odbudujemy zaufanie u kontrahentów i poprawę relacji z nimi oraz stworzymy możliwość pozyskania dodatkowych źródeł finansowania.